Γράφει η Σοφία Βούλτεψη
Και ξαφνικά, εκεί που η Βουλή ετοιμαζόταν να αποφανθεί επί του… περίφημου «παράλληλου προγράμματος» που προφανώς μόνο παράλληλο πρόγραμμα δεν ήταν – και αφού αυτό του Δεκεμβρίου είχε σαλαμοποιηθεί μεταξύ Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, νομοσχεδίου για τη δημόσια διοίκηση, καταργημένων (από την τρόικα) διατάξεων και τελικού εξαϋλωμένου νομοσχεδίου και μετά είχε φορτωθεί με δεκάδες τροπολογίες – στο παρά πέντε έκανε την εμφάνισή της και μια ακόμη (εκπρόθεσμη) τροπολογία του υπουργείου Άμυνας, σχετική με την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Σύμφωνα με τη (ν)τροπολογία:

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης: Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και τη λειτουργία των Κέντρων και Δομών αυτών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφαλείας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.

Και παρακάτω:

Οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 θα καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού Προϋπολογισμού, είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ΥΠ.ΕΘ.Α.

Καταλάβατε;

Μπορεί κανείς να βεβαιώσει επομένως ότι δεν υπήρξε σκόπιμη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της κρίσης ώστε να φθάσουμε στα «κατά παρέκκλιση» και «καθ’ υπέρβαση», ώστε να γίνονται απευθείας αναθέσεις χωρίς διαγωνισμό;

Δεν φτάνει δηλαδή όσα τραβάμε λόγω της ανικανότητας του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει εγκαίρως το πρόβλημα, έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες μιας σκόπιμης ολιγωρίας.

Και όλα αυτά στο πλαίσιο του… παράλληλου προγράμματος!English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese