Στους τομείς της Ενέργειας, του Τουρισμού, και της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξη…

Τα τρία Μνημόνια Συναντίληψης που υπέγραψαν σήμερα Κύπρος και Βουλγαρία, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στη Σόφια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δύο χώρες υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Ενέργειας, μεταξύ των Υπουργείων Ενέργειας των δυο χωρών, Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ των αντίστοιχων Υπουργείων των δύο χωρών και τέλος Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας.

Τα Μνημόνια Συναντίληψης υπεγράφησαν στο πλαίσιο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Προέδρου της Βουλγαρίας Rosen Plevneliev, και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τελετής μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Κύπρου και Βουλγαρίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Σόφια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός του Μνημονίου Συναντίληψης στον τομέα της Ενέργειας είναι η δημιουργία κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη και εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών και για την προώθηση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και εκπαίδευσης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στον τομέα της Ενέργειας.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει τομείς όπως η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την Ενέργεια, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές, η ενίσχυση του διμερούς θεσμικού διαλόγου και η προώθηση τεχνικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής επισκέψεων από εμπειρογνώμονες και ειδικευόμενους.

Το Μνημόνιο προνοεί επίσης τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας που θα αποτελείται από εκπροσώπους και των δύο πλευρών και οι οποίοι θα θέσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προωθηθεί και θα διευκολυνθεί καλύτερα η συνεργασία στους τομείς που αφορούν το Μνημόνιο.

Επίσης, το Μνημόνιο προνοεί συνεργασία σε τομείς, όπως α) η αναζήτηση, η έρευνα και η παραγωγή υδρογονανθράκων, και πιθανόν μελλοντικών εξαγωγών τους, β) μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια υπεράκτιων δραστηριοτήτων, γ) ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και ενεργειακής αγοράς, δ) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε) ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακά αποθέματα.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού αφορά την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό και στην ενθάρρυνση των εθνικών τουριστικών οργανώσεων και τουριστικών πρακτόρων και τουριστικών εταιρειών μεταφορών να λάβουν μέτρα για απευθείας επαφές που να στοχεύουν στη συνεργασία για οργάνωση κοινών τουριστικών προγραμμάτων και στην αύξηση του αμοιβαίου τουριστικού ρεύματος.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά την προώθηση επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας σε τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η καλλιέργεια σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών, η αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή οίνου και ο αγροτουρισμός.

Όπως αναφέρεται, η επιστημονική και τεχνική συνεργασία στο γεωργικό τομέα θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης για την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και εγγράφων, της ανταλλαγής επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, και της παροχής εκπαίδευσης και της υποστήριξης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γεωργικής Ακαδημίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Τα Μνημόνια Συναντίληψης υπέγραψε από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese