Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα εκφράζει την… ικανοποίησή της για την τοποθέτηση της κας Ζαχαρούλας Τσιριγώτη στη θέση Προϊσταμένης Επιτελείου, ως πρώτης γυναίκας Αντιστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενός ιδιαιτέρως ευαίσθητου και παραδοσιακά ανδροκρατούμενου τομέα.

Η τοποθέτησή της αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και δίνει ένα ισχυρό μήνυμα προς όλη την κοινωνία για εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, καθώς και για πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος της ίδιας της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων θα συνεχίσει να αναπτύσσει αυτόνομες πολιτικές ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής και ταυτόχρονα να παρεμβαίνει οριζόντια σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω θεσμικών συνεργασιών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese