Σε αυτή την πανέμορφη περιοχή…

 θα γίνει το Hot Spot [Πυλί, Κως]