Ερώτηση για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα προγράμματα προσαρμογής κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως…

 

«το κοινοτικό δίκαιο παραβιάστηκε βάναυσα στα προηγούμενα προγράμματα».

Απάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί.

Πιο συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο κ. Μοσκοβισί επικαλείται τη νομοθεσία του 2013, (κανονισμός 472/2013) και την πρόβλεψη ενός ειδικού ρόλου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η νομοθεσία σύμφωνα με τον Επίτροπο, δίνει τη δυνατότητα για τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. των επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών, δηλαδή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων) όσον αφορά την προσληφθείσα τριμηνιαία παρακολούθηση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, ενδεχομένως, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα, για την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή για εθνικά κοινοβούλια να ζητούν, από κοινού με την Επιτροπή ή με το ενδιαφερόμενο δικαιούχο κράτος μέλος, εξέταση της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Ο κ. Μοσκοβισί, τέλος, στην απάντηση του υπενθυμίζει πως «στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Γιούνκερ για το έτος 2014, τονίζεται η ανάγκη ισχυρότερης δημοκρατικής λογοδοσίας, βασισμένης στα ευρωπαϊκά όργανα, με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο», παρά ταύτα δεν δίνονται περαιτέρω εξηγήσεις και πληροφορίες για το Ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής καθώς και την διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, επικαλούμενος δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανέλυαν τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε η λιτότητα, στους ρυθμούς ανάκαμψης και ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών, στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου, «διαπιστώνει την καταστρατήγηση, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων, του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ, σημαντικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης των μέτρων που εφαρμόστηκαν και τον πλήρη παραμερισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον σχεδιασμό των προγραμμάτων, στην εποπτεία υλοποίησής τους και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων, ρωτάει την Κομισιόν αναφορικά με το «αν σκοπεύει να σεβαστεί τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη εμπλοκή του στον σχεδιασμό» καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εκείνη «θα εγγυηθεί τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του νέου ελληνικού προγράμματος και τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών Συνθηκών και του κοινοτικού δικαίου».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese