Μετά από αγωγή της εταιρίας «Αφοί Αρβανιτίδη Α.Ε.» και των μελών του Δ.Σ. αυτής…
Μ. Αρβανιτίδη ( Πρόεδρος και Δ /νων Σύμβουλος ) Πλ. Αρβανιτίδη και Χρ. Αρβανιτίδη.

• Το Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή των εναγόντων και επιδίκασε ποσό συνολικού ύψους 10.000 ευρώ (4.000 ευρώ για την Α.Ε. και από 2.000 ευρώ σε κάθε μέλος του Δ.Σ.), αν και ζητούνταν συνολικά 110.000 ευρώ

• Δεν έγινε δεκτό το αίτημα των εναγόντων να καταστεί προσωρινά εκτελεστό το αποτέλεσμα της αγωγής και το αίτημα περί προσωπικής κράτησης εις βάρος του Αντιπεριφερειάρχη

• Συγκεκριμένη φράση του Α. Πατακάκη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κρίθηκε ότι έβλαψε την τιμή και την υπόληψη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, ενώ προκάλεσε και ισχυρό πλήγμα ως προς την αξιοπιστία και την φήμη της ενάγουσας εταιρείας

• Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας έχει το δικαίωμα άσκησης έφεσης, ώστε η υπόθεση να κριθεί σε ανώτερη βαθμίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης

Την καταδίκη σε πρώτο βαθμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας, μετά από εξέταση αγωγής της εταιρείας «Αφοί Αρβανιτίδη Α.Ε.» και των μελών του Δ.Σ. αυτής κ.κ. Μηνά Αρβανιτίδη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος), Πλάτωνα Αρβανιτίδη και Χρήστου Αρβανιτίδη. Η εν λόγω αγωγή αφορούσε αξιώσεις εκ προσβολής προσωπικότητας και το αρμόδιο δικαστήριο έκρινε, σε πρώτο βαθμό, κάνοντας εν μέρει δεκτή την αγωγή, ότι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πατακάκης υποχρεούται να καταβάλει συνολικά ποσό ύψους 10.000 ευρώ στους εναγόμενους (4.000 ευρώ στην εταιρεία «Αφοί Αρβανιτίδης Α.Ε.» και από 2.000 ευρώ στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας). Το Μονομελές Πρωτοδικείο ακόμη έκρινε ότι η απόφαση δεν απαιτείται να είναι προσωρινά εκτελεστή, καθώς δεν προέκυψε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση μπορεί να επιφέρει σημαντική ζημία στους ενάγοντες, ενώ επίσης δεν έκανε δεκτό το αίτημα των εναγόντων περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης εις βάρος του εναγομένου, καθώς το επιδικαζόμενο πόσο (10.000 ευρώ) υπολείπεται του ποσού (30.000 ευρώ) που θέτει ως όριο ο νόμος για αυτή την διαδικασία. Με την αγωγή τους οι ενάγοντες είχαν ζητήσει να τους καταβληθεί ποσό συνολικού ύψους 110.000 ευρώ (50.000 ευρώ για την Α.Ε. και από 30.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ.). Τέλος το δικαστήριο καταδίκασε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πατακάκη στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων (450 ευρώ). Φυσικά, ο κ. Πατακάκης έχει το δικαίωμα άσκησης έφεσης, έτσι ώστε η υπόθεση να κριθεί σε ανώτερη βαθμίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Το δικαστήριο έκρινε, εξετάζοντας τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, ότι συγκεκριμένα οι φράσεις του κ. Πατακάκη, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Άλφα Βορείου Ελλάδας», στις 13-6-2015, «Είναι κάποια πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή μας και ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα και να λασπολογούν.

Το Διοικητικό Εφετείο Θράκης έκρινε ορθές όλες τις ενέργειες της Διοίκησης και μας δικαίωσε σχετικά με την ασφάλιση των αυτοκινήτων και θέλω να ξέρω πως θα αιτιολογήσουν όλη τους αυτή τη συμπεριφορά όλοι αυτή που με τόση λάσπη με τόση προκατάληψη και αρρωστημένη νοοτροπία κατηγόρησαν όλες τις προσπάθειες της Διοίκησης. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι ο μεγάλος κριτής για να αξιολογήσουμε κάθε αξία και η δικαίωση ήρθε μέσα από αυτήν την απόφαση και θα περιμένουμε και άλλες εξελίξεις αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή γιατί είναι και ανέντιμο και ανήθικο άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τίποτε να μας κάνουν μαθήματα ηθικής και να μιλάνε για προστασία του δημοσίου πλούτου και του χρήματος» μπορούσαν να βλάψουν και έβλαψαν χωρίς αμφιβολία την τιμή και την υπόληψη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, ενώ προκάλεσαν και ισχυρό πλήγμα ως προς την αξιοπιστία και την φήμη της ενάγουσας εταιρείας, προκαλώντας βλάβη στην εμπιστοσύνη του κοινού στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν κατονομάζονται ρητά στη συγκεκριμένη φράση πλην όμως φωτογραφίζονται κατά τρόπο, ώστε δύναται να εξαχθεί από το κείμενο η ταυτότητά τους.Η προσβολή που δέχτηκαν οι ενάγοντες, κατά το δικαστήριο, ήταν βαριά, ενώ πρόθεση του εναγόμενου ήταν να θίξει την τιμή και την υπόληψη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα όσα ανέφερε η πλευρά του κ. Πατακάκη, δηλαδή κατ’ αρχήν ότι οι εναγόμενοι δεν έχουν ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση της αγωγής, καθώς αν θίχτηκε κάποια εταιρεία ήταν αυτή η οποία θα υπέγραφε τελικά για τις ασφάλειες των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας και όχι η ενάγουσα εταιρεία, αλλά και τους ισχυρισμούς ότι τα όσα ειπώθηκαν στην τηλεοπτική του συνέντευξη δεν αναφερόταν στα πρόσωπα των εναγόντων, αλλά γενικά στους πολιτικούς αντιπάλους και ότι προέβη στην άσκηση κριτικής από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και πάντοτε στο πλαίσιο της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του.

Η συγκεκριμένη αγωγή σχετίζεται με την υπόθεση της ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας, χωρίς όμως να υπεισέρχεται στην ουσία αυτής. Τον Σεπτέμβριο του 2014 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας για αστική ευθύνη για χρονική διάρκεια ενός έτους (7-11-2014 έως 7-11-2015). Σε όρο της διακήρυξης αναφερόταν ότι «σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν εκ νέου από την υπηρεσία με τους ίδιους όρους ή μερική τροποποίηση αυτών».

Ο διαγωνισμός, κατά του οποίου ανώνυμη εταιρεία γενικών ασφαλίσεων είχε ασκήσει ένσταση, η οποία δεν έγινε δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε για το λόγο ότι κηρύχθηκε άγονος, αφού δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα κάποια προσφορά. Ακολούθησε υπηρεσιακή εισήγηση για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. και με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ. ενέκρινε την απευθείας ανάθεση, για λόγους κατεπείγοντος, και εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης.

Οι ενάγοντες, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, υπέβαλαν προσφορά, ύψους 8.848 ευρώ, αλλά τελικά το έργο της ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας για αστική ευθύνη για ένα έτος ανατέθηκε σε άλλη εταιρεία, αντί ποσού 11.420,10 ευρώ.

Η εταιρεία «Αφοί Αρβανιτίδης Α.Ε.» διαμαρτυρόμενη για την επιλογή υπέβαλλε αναφορά και συμπληρωματική αναφορά στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Επιπλέον κατέθεσε και προσφυγή ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας. Η προσφυγή, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έγινε δεκτή και ακύρωσε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επί της απόφασης αυτής η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής αίτησης ακύρωσης, αλλά και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης. Επί του αιτήματος αναστολής εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα, αναστέλλοντας την εκτέλεση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι δημοσίευσης οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου επί της αίτησης ακύρωσης που είχε ασκηθεί κατά της ίδιας απόφασης.

Το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής έκρινε ότι «οι λόγοι ακύρωσης κατά τους οποίους ο διαγωνισμός απέβη άγονος και λόγοι κατεπείγοντος επέβαλαν την τήρηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την απευθείας ανάθεση της ένδικης ασφάλισης δεν είναι προδήλως αβάσιμοι. Περαιτέρω, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την τήρηση της αρχής της νομιμότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης.

Όμως προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος επιβάλει την άμεση ανανέωση της σύμβασης ασφάλισης για αστική ευθύνη των πάσης φύσεως οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Κατ’ ακολουθιών τούτων, σταθμίζοντας το Δικαστήριο, σε Συμβούλιο, το δημόσιο συμφέρον υπό τις προεκτεθείσες πτυχές του και το συμφέρον της αιτούσας, ενόψει και του ότι η σύμβαση ασφάλισης έχει ήδη υπογραφεί, τα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί στην ανάδοχο εταιρεία και δεν είναι ευχές για τη διοίκηση να υπαναχωρήσει της σύμβασης, κρίνει ότι συντρέχει λόγος να αναστείλει η εκτέλεση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου επί της αίτησης ακύρωσης που έχει ασκηθεί κατά της ίδιας απόφασης».

Στη συνέχεια ακολούθησε η τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Πατακάκη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου από τα υποστηριζόμενα τον κ. Πατακάκη στην τηλεοπτική του συνέντευξη ψευδές γεγονός συνιστά η φράση ότι το Διοικητικό Εφετείο Θράκης έκρινε ορθές όλες τις ενέργειες της Διοίκησης και τον δικαίωσε σχετικά με την ασφάλιση των αυτοκινήτων, χαρακτηρίζοντας εν συνεχεία λασπολόγους, προκατειλημμένους και άτομα με αρρωστημένη νοοτροπία όσους κατηγόρησαν τις προσπάθειες της Διοίκησης.

Και είναι ψευδές, σύμφωνα με το δικαστήριο, γιατί το Διοικητικό Εφετείο Θράκης δικάζοντας επί της αίτησης αναστολής δεν πιθανολόγησε την ευδοκίμηση κάποιου λόγου από τους αναφερόμενους στην αίτηση ακύρωσης, κρίνοντάς τους ως προδήλως βάσιμους, αλλά προέταξε το δημόσιο συμφέρον που επέβαλε την άμεση ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας, τη στιγμή που η σύμβαση ασφάλισης είχε υπογραφεί και τα ασφάλιστρα είχαν καταβληθεί στην ανάδοχο εταιρεία.

Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι η επίκληση περί δικαίωσης όλων των ενεργειών του από τον Αντιπεριφερειάρχη ήταν σε γνώση του ψευδής, καθώς η τηλεοπτική του συνέντευξη πραγματοποιήθηκε περίπου δύο εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θράκης.

Θα μπορούσε, σύμφωνα με το Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας, ο κ. Πατακάκης να παρουσιάσει στην τηλεοπτική του συνέντευξη την πραγματική διάσταση των γεγονότων για το ζήτημα της ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας, ως προς την εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, εμφανίζοντας τον εαυτό του δικαιωμένο αρχικά για τις τελεσθείσες εκ μέρους του ενέργειες ως προς τον χειρισμό του ζητήματος αυτού.

Η εφημερίδα «Εργασία… συν» ζήτησε την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αργύρη Πατακάκη, ο οποίος ευγενικά αρνήθηκε να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο. Σε κάθε περίπτωση οι σελίδες της εφημερίδας είναι ανοιχτές για να φιλοξενήσουν την άποψή τόσο του κ. Πατακάκη όσο και οποιουδήποτε άλλου επιθυμεί να τοποθετηθεί για το θέμα.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese