Ένας πραγματικός φιλέλληνας ξεφτιλίζει…
όλο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα