Εντυπωσιακό αριθμό απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο προ-πιστοποίησης (PQQ: Pre-Qualification Questionnaire) για το …
πρόγραμμα του Στρατού της Βρετανίας που αφορά την επέκταση του ορίου ζωής (LEP: Life Extension Program) του άρματος μάχης Challenger 2 έλαβε ο οργανισμός Αμυντικού Εξοπλισμού και Υποστήριξης (DE&S: Defence Equipment and Support), του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, εκτός από τη BAE Systems Combat Vehicles (UK), που έχοντας ενσωματώσει τη Vickers Defence Systems αποτελεί τον αρχικό κατασκευαστή υλικού (OEM: Original Equipment Manufacturer), απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο υπέβαλλαν οι General Dynamics Land Systems UK (θυγατρική του αμερικανικού ομίλου), η Lockheed Martin UK (επίσης θυγατρική του αμερικανικού ομίλου), οι γερμανικοί όμιλοι Krauss-Maffei Wegmann (KMW) και Rheinmetall, η βελγική CMI Defence και η ελβετική RUAG Defence.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται ότι δύο από τους προαναφερθέντες υποψήφιους αναδόχους θα κληθούν για διαπραγματεύσεις στη φάση της αξιολόγησης, με την ολοκλήρωση της οποίας θα επιλεγεί ο ανάδοχος για την υλοποίηση του προγράμματος που αποσκοπεί στην επέκταση του βίου του Challenger 2 μέχρι το 2035.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Στρατός της Βρετανίας προμηθεύτηκε 386 άρματα μάχης Challenger 2 και ότι μετά από συνεχείς περικοπές το αρματικό δυναμικό του Στρατού της Βρετανίας έχει περιοριστεί σε τρία συντάγματα (στην πράξη μονάδες επιπέδου της επιλαρχίας του Ελληνικού Στρατού) που το καθένα έχει δύναμη 56 αρμάτων μάχης. Εξ αυτών, μόνο ένα σύνταγμα είναι έτοιμο για άμεση επιχειρησιακή ανάπτυξη και σε καθημερινή βάση μόλις μίας ίλη με 18 άρματα Challenger 2 και δύο επιπλέον ως εφεδρικά.

Σήμερα, το βρετανικό αρματικό δυναμικό αριθμεί 227 άρματα μάχης Challenger 2, που εξοπλίζουν τα τρία προαναφερθέντα συντάγματα και μονάδες εκπαίδευσης στη Βρετανία και τον Καναδά. Όμως στο πλαίσιο της πρόσφατης στρατηγικής ανασκόπησης άμυνας και ασφάλειας (SDSR 2015: 2015 Strategic Defence and Security Review), προβλέπεται η μείωση του στόλου των Challenger 2 στις 150 έως 160 μονάδες.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese