Δεν υπήρξε ανταπόκριση στο τρίτο σχέδιο εθελουσίας εξόδου που πρότεινε στο προσωπικό η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, με…
αποτέλεσμα αυτό να παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Εν πολλοίς αυτό ήταν αναμενόμενο και άρχισε να προδιαγράφεται το χαμηλό ενδιαφέρον των εργαζομένων από τις προηγούμενες μέρες. Η προθεσμία για ένταξη στο σχέδιο θα έληγε χθες στις 2:30 το μεσημέρι, ωστόσο η ανταπόκριση εκ μέρους των υπαλλήλων ήταν περιορισμένη.

Ο στόχος που είχε θέσει η Τράπεζα ήταν να ενταχθούν στο σχέδιο 200 μέχρι 300 άτομα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον περιορίστηκε κάτω από 70 άτομα. Κατά το πρώτο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης τον Ιανουάριο του 2013 είχαν αποχωρήσει 229 άτομα.

Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου είχαν αποχωρήσει με βάση το δεύτερο σχέδιο εθελούσιας εξόδου 1.370 άτομα. Με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης όπως δημοσιεύθηκε στα αποτελέσματα εννιαμήνου, στόχος είναι το 2017 ο αριθμός εργαζομένων να είναι μικρότερος των 4.100 και τα καταστήματα να μειωθούν σε 125 από 129 το 2015. Οι δαπάνες προσωπικού τέλος εννεαμήνου 2015 ήταν στα €176,59 εκατ. σε σχέση με €176,40 εκατ. το 2014. Ο αριθμός προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε σε 4.610 (31 ∆εκεμβρίου 2014: 6.726, 30 Σεπτεμβρίου 2014: 6.729).

Η Τράπεζα Κύπρου από το σχέδιο που προτείνει στους υπαλλήλους αναμένεται να έχει όφελος περίπου 10% στη μείωση του μισθολογικού κόστους που δεν θα ξεπερνά το ποσό των €20 εκατ.

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων χαριστική αποζημίωση με μέγιστο ποσό €200 χιλ. Η καταβολή εφάπαξ ως χαριστική αποζημίωση θα είναι κλιμακωτή με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου που θα ενταχθεί στο σχέδιο. Παραχωρείται 0,5 μηνιαίος μισθός ανά χρόνο υπηρεσίας για τα πρώτα 15 χρόνια, 0,75 μηνιαίος μισθός για κάθε χρόνο υπηρεσίας από τα 16-30 έτη και για τα υπόλοιπα χρόνια υπηρεσίας (πέραν των 30 χρόνων) 1,25 μηνιαίοι μισθοί για κάθε ένα χρόνο υπηρεσίας. Επιπλέον θα δοθούν σε όλους 4 μηνιαίοι μισθοί.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese