Οριακή πτώση της τάξης του 4,9% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη της Coca-Cola HBC για το σύνολο του 2015…

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 280,3 εκατ. ευρώ έναντι 294,8 εκατ. ευρώ το 2014. Σε δημοσιευμένη βάση, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,8% ανερχόμενα σε 418,2 εκατ. ευρώ ενώ τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 13,5% στα 0,864 ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2,5% στα 6,346 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,8% στα 418,2 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, στο 6,6%.

Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, ακολούθησαν θετική πορεία στο τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οριακή αύξηση για το σύνολο του έτους.

Όπως εξηγεί η Coca-Cola HBC, ο αποπληθωρισμός στην Ευρώπη και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε τα προϊόντα μας σε προσιτές τιμές σε ορισμένες αγορές περιόρισαν τις ευκαιρίες για αύξηση των τιμών στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, αντισταθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες αύξησης των τιμών των προϊόντων μας στις αναδυόμενες αγορές.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 473,2 εκατ. ευρώ – σημειώνοντας άνοδο 11,4% – ενώ το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσης. «Οι ενέργειες αύξησης της τιμής των προϊόντων μας σε ορισμένες χώρες, το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών και οι θετικές επιπτώσεις από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, ιδίως στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, υπεραντιστάθμισαν τον ιδιαίτερα δυσμενή αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικά του ρωσικού ρουβλίου» αναλύει η εταιρεία.

Η αύξηση των κερδών και η περαιτέρω βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης συνέβαλαν στην επίτευξη ετήσιων καθαρών ταμειακών ροών ύψους 411,8 εκατ. ευρώ, με τις καθαρές ταμειακές ροές για την τριετία 2013-2015 να ανέρχονται σε 1,16 δισ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Coca-Cola HBC πρότεινε την αποκοπή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση 11,1% έναντι του μερίσματος του 2014.

Ο Δημήτρης Λόης, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο που συντελέστηκε το 2015. Για πρώτη φορά στην τελευταία πενταετία οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι εμπορικές μας πρωτοβουλίες υποστήριξαν τον όγκο πωλήσεων, ενώ παράλληλα επιτύχαμε περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της κερδοφόρου ανάπτυξης.

Οι συνθήκες στην Ευρώπη παρουσιάζουν ελαφρά βελτίωση, ενώ οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τις τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες εμπορικές συνθήκες. Στη διάρκεια του 2016 θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις για να υπερβούμε τα εμπόδια που προκύπτουν σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε. Σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι ο Όμιλος έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχει περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων αλλά και αύξηση του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2015».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese