Αύξηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων από τις επιχειρήσεις διαπιστώνει παγκόσμια έρευνα της Ernst & Young για το 2016 με θέμα, «Μετατόπιση σε υψηλότερη ταχύτητα: Μετριασμός των κινδύνων και…

 

επίδειξη ωφελειών».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο και οι παραβιάσεις εμπιστευτικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν δόλιες περιπτώσεις «απαγωγής» εσωτερικών δεδομένων, χειραγώγηση ή ακόμα και καταστροφή αυτών είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι πιο ταχέως αναπτυσσόμενοι κίνδυνοι που υποκινούν επενδύσεις σε τεχνολογίες εγκληματολογικής ανάλυσης δεδομένων.

Η έρευνα διεξήχθη σε 665 στελέχη παγκοσμίως σε εννέα επιχειρηματικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού, της υγείας, των κατασκευών και της ενέργειας. Αναφορικά με τη χρήση εργαλείων FDA για τη διερεύνηση περιστατικών απάτης ή τη διαχείριση του ρίσκου, τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι το 77% των ερωτηθέντων τα χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων, ενώ δεύτερη έρχεται με 70% η χρήση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση παραβάσεων στον κυβερνοχώρο ή τις παραβιάσεις εμπιστευτικότητας.

Το 69% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να βελτιώσουν περαιτέρω τις ισχύουσες εταιρικές διαδικασίες κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένων και της χρήσης εργαλείων FDA. Σε ό,τι αφορά στα ανώτατα στελέχη (C-suite), το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 74%. Επίσης, τα ανώτατα στελέχη βρέθηκαν να έχουν τη μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με την επιβολή κανονιστικής συμμόρφωσης, η οποία γίνεται πιο αυστηρή και εκτεταμένη, συγκριτικά με τους ερωτηθέντες που αναφέρουν τις πιέσεις λόγω κανονιστικής συμμόρφωσης, ως το λόγο για να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Ποσοστό 55% των ερωτηθέντων, ποσοστό μικρότερο από το 64% που απάντησε αντίστοιχα στην έρευνα του 2014, αναφέρουν ότι το ποσό που επενδύεται σε εργαλεία FDA είναι επαρκές. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τρείς στους πέντε ερωτηθέντες σκοπεύουν να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά σε τέτοιες τεχνολογίες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εξετάζοντας τους λόγους πίσω από αυτή την πρόθεση για αύξηση των επενδύσεων, η έρευνα καταδεικνύει ότι οι κυρίαρχες τάσεις-οδηγοί με 53% και 43% αντίστοιχα είναι η απόκριση στο αυξανόμενο έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο αυξημένος κανονιστικός έλεγχος. Επιπλέον, παρατηρείται αλλαγή στην ανάπτυξη και χρήση των εργαλείων FDA, με το 63% των ερωτηθέντων να αναφέρει ότι επενδύουν τουλάχιστον το μισό από τον τεχνολογικό προϋπολογισμό τους σε προληπτικές διαδικασίες παρακολούθησης τέτοιων φαινομένων.

Σε απάντηση στους αυξημένους κινδύνους, η χρήση προηγμένων τεχνικών FDA γίνεται η επικρατούσα τάση. Οι νέες τεχνολογίες και οι τεχνικές παρακολούθησης και επιτήρησης χρησιμοποιούνται ευρέως για να βοηθήσουν τις εταιρείες να ανταποκριθούν τόσο στους υπάρχοντες όσο και στους αναδυόμενους κινδύνους απάτης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο.

Η αυξανόμενη ωριμότητα των τεχνικών FDA είναι εμφανής μέσω της πιο σύνθετης χρήσης των διαθέσιμων δεδομένων. Το 75% των ερωτηθέντων αναλύει σε συνεχή βάση, μία πλειάδα πηγών δεδομένων, είτε αυτές περιέχουν δομημένες είτε περιέχουν μη δομημένες πληροφορίες. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μία πιο πλήρη και σαφή εικόνα των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός τους.

Τα ευρήματα επιπλέον δείχνουν ότι υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των οργανισμών που έχουν διαπιστώσει θετικά αποτελέσματα από τη χρήση τεχνολογιών FDA, όπως:

– επένδυση μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού σε μεθόδους FDA για κανονιστική συμμόρφωση καθώς και πρόληψη και καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης,

– αξιοποίηση εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιτήρησης του διαδικτύου και οπτικοποίησης των δεδομένων, καθώς και ο συνδυασμός αυτών, ώστε να εντοπιστούν δόλιες δραστηριότητες, πρότυπα και τάσεις,

– ενσωμάτωση μεγαλύτερων πηγών και ευρύτερης γκάμας δεδομένων (τόσο δομημένων όσο και μη δομημένων).

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese