Διαβάστε την ανακοίνωση: “Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στο… Υπουργείο ύστερα από καταγγελίες της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) αλλά και ιδιωτών, ότι ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια διενεργούν παράτυπη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων κριτηρίων και από μη προβλεπόμενους αξιολογητές, το υπουργείο παρακαλεί τους Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α) να προβούν στους απαιτούμενους ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για να διαπιστώσετε τυχόν τέτοιες ενέργειες, ενημερώνοντας μετά το πέρας τους τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ.

β) να κοινοποιήσουν την παρούσα οδηγία σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) της περιοχής ευθύνης σας.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ενέργειες προβλέπονται στην Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1 , ΦΕΚ 1340 Β/16-10-2002, και συγκεκριμένα στην περίπτωση 10 του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ΄ «Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης» της αναφερόμενης Υ.Α .”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese