Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τα ρευματικά νοσήματα, που είναι μία από τις πολλές δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), λειτουργεί από το 2007 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 16.00…

Απευθύνεται σε περίπου 2.500.000 συνανθρώπους μας που πάσχουν από κάποια πάθηση του μυοσκελετικού συστήματος, τις οικογένειες, και τους φίλους/φροντιστές τους.

Η Γραμμή δεχόμενη αιτήματα που απαντώνται άμεσα ή κατόπιν ραντεβού από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο, παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο υπηρεσιών, ο οποίος είναι άμεσος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα, που δυσκολεύονται να μετακινηθούν λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής αλλά και σε αυτούς που δυσκολεύονται να συναντηθούν με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Η υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στον Πίνακα Τηλεφωνικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εξέδωσε η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ, έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Ο χαρακτήρας της γραμμής είναι κυρίως υποστηρικτικός και συμβουλευτικός σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας ατόμων που πάσχουν από χρόνια ρευματικά νοσήματα. Εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης, δυσκολίες στη διαχείριση του νοσήματος (τήρηση του θεραπευτικού σχήματος, επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, προσαρμογή του τρόπου ζωής, διαχείριση του πόνου) αλλά και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές) είναι τα συχνότερα ζητήματα που κινητοποιούν τα άτομα να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή υποστήριξης.

Σε αυτό τo πλαίσιο, η Γραμμή στοχεύει αφενός στην πρόληψη διαταραχών της ψυχικής υγείας και αφετέρου στην διάγνωση τους και την κατάλληλη παραπομπή του ατόμου σε φορείς που μπορούν να προσφέρουν μια εξατομικευμένη φροντίδα. Το 2015 η γραμμή ψυχολογική υποστήριξης στηρίχτηκε οικονομικά από την φαρμακευτική εταιρία Janssen.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α είναι:

Τμήμα Ενημέρωσης & Υποστήριξης :210 8237302, helpline@arthritis.org.gr

Γραμματεία: 2108847268, info@arthritis.org.gr

215/02/15.02.2016

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Alpha Public Relations (APR) τηλ. 210 3645 629, κα Ρούλα Μητά r.mita@apr.com.gr ήκαι κα Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopoulou@apr.com.gr

Σχετικά με την Γραμμή Υποστήριξης

Έχοντας συμπληρώσει οκτώμισι χρόνια λειτουργίας ( από το 2007) η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. συνιστά πλέον μια αναγνωρισμένη υπηρεσία στο χώρο φροντίδας των ατόμων με ρευματικά νοσήματα που στις σημερινές συνθήκες όπου οι οικονομικές δυνατότητες των ανθρώπων έχουν μειωθεί δραματικά και η πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υποστήριξης και ενδυνάμωσης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της επαρκούς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ατόμων που νοσούν και σε αυτή την προσπάθεια κάθε συμβολή είναι πολύτιμη.

Το 2015 δέχθηκε 329 κλήσεις, μέσης διάρκειας 22 λεπτών και με κύριο τόπο προέλευσης την Αθήνα (69%). Οι εξυπηρετούμενοι ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα (85%) γυναίκες, κατά μέσο όρο 52 ετών και καλούσαν στην πλειονότητα τους για πρώτη φορά (71%) , ενώ περίπου το 29% είχε ξανακαλέσει. 78% των κλήσεων πραγματοποιήθηκαν από τις ίδιες τις πάσχουσες ενώ το 22%, από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Από το σύνολο των κλήσεων το μεγαλύτερο ποσοστό (23%) έγινε από άτομα με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. Ακολουθούσαν ανάλογα με την συχνότητα εμφάνισης, κλήσεις ατόμων με Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα (10%), με Ψωριασική Αρθρίτιδα (10%), με Οστεοαρθρίτιδα (6%), με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (4%) και με Ινομυαλγία (3%).

Οι μισές περίπου κλήσεις αφορούσαν αποκλειστικά θέματα ψυχικής υγείας (καταθλιπτικό συναίσθημα, άγχος, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις). Κατά δεύτερο λόγο (23%) η γραμμή δεχόταν κλήσεις για ζητήματα ιατρικής φροντίδας (πρόσβαση στη θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ), εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα όπως η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας ή η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας (12%) αλλά και ζητήματα που αφορούσαν την εγγραφή και την συμμετοχή στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

37% των κλήσεων έγινε από άτομα που πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία της γραμμής από το διαδίκτυο, 25% οι καλούντες ήταν εγγεγραμμένα μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., 6% είχαν ενημερωθεί από έντυπο υλικό του Συλλόγου, 6% είχαν παραπεμφθεί από κάποιο άλλο άτομο, 4% από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία (Ε.Ρ.Ε.) και 4% από το γιατρό τους. Σε μικρότερο βαθμό (2%) η ενημέρωση για τη λειτουργία της γραμμής είχε προέλθει από τα έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Συγκρινόμενα τα προαναφερόμενα στατιστικά στοιχεία , με εκείνα του περασμένου έτους (2014), αυτά δείχνουν ότι ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του απευθυνόμενου στη γραμμή πληθυσμού παραμένουν σχετικά σταθερά (φύλο, ηλικία κ.α.), αυξήθηκαν οι κλήσεις που έγιναν από την περιφέρεια αλλά και οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν προ διάγνωσης. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ότι ο στόχος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. για έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση (ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ατόμων να επισκεφτούν ρευματολόγο) και κάλυψη της περιφέρειας (περιοχές που έχουν έλλειμμα σχετικών υπηρεσιών) επετεύχθη.

Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στον τομέα γνωστοποίησης/ ενίσχυσης της γραμμής. Βασική πηγή από την οποία έχουν πληροφορηθεί για την υπηρεσία παραμένει το διαδίκτυο με ποσοστά που διαρκώς αυξάνονται ενώ δεν υπήρξε ως φαίνεται η αντίστοιχη αξιοποίηση των εντύπων Μ.Μ.Ε. Η επανέκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού που υλοποιήθηκε το 2015 και η προώθηση του σε ιατρικά περιβάλλοντα που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες αναμένεται να ευνοήσει ακόμη περισσότερο την αξιοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης.

Σχετικά με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. Μέλη της ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. είναι κυρίως άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα / Ρευματισμό, Ρευματολόγοι και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν από Αρθρίτιδα / Ρευματισμό. Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά.

Στόχοι της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι:

Η ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις της αρθρίτιδας-ρευματισμού.

Η παροχή της κατάλληλης υποστήριξης στους ρευματοπαθείς ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ρευματοπάθειας στην καθημερινή ζωή, στην εργασία και στη ψυχαγωγία.

Η οργάνωση του αντιρρευματικού αγώνα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς υγείας και μέλη της ελληνικής κοινωνίας, προάγοντας κάθε μέτρο που συμβάλλει στην ενημέρωση, στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση των ρευματοπαθών.

Η έρευνα της κοινωνικής διάστασης της αρθρίτιδας-ρευματισμού, της επίδρασης των ιαματικών πηγών στους ρευματοπαθείς της πατρίδας μας.

Η διοργάνωση πανευρωπαϊκού συνεδρίου ρευματοπαθών με έμφαση στη δράση των λουτροθεραπειών και την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.

Ενημέρωση για βελτίωση του τρόπου ζωής προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης φλεγμονώδους αρθρίτιδας με διακοπή του καπνίσματος και ελέγχου του σωματικού βάρους. Ενημέρωση για αυτοαξιολόγηση των συμπτωμάτων φλεγμονώδους αρθρίτιδας και αντιμετώπιση του πόνου και του πότε πρέπει να δει κανείς το ρευματολόγο.

H δραστηριότητα της EΛ.E.AN.A. εστιάζεται σήμερα στους εξής τομείς:

Την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και μικρών βιβλίων για φάρμακα και παθήσεις αντίστοιχα, που απαντούν σε ερωτήσεις που έχουν συχνά τα άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό.

Ενημερωτικές διαλέξεις και σεμινάρια με θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τα άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα/Ρευματισμό, σε συνδυασμό ή όχι με επισκέψεις σε ιαματικές πηγές. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν στους ενδιαφερόμενους.

Παράσταση σε υπεύθυνους κρατικούς φορείς για επίλυση προβλημάτων ρευματοπαθών π.χ. συμμετοχή ρευματοπαθών σε διαγωνισμούς του δημοσίου, συμμετοχή στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ειδική κατηγορία παιδιών με ρευματοπάθειες.

Συντονισμός ομάδας ισοτίμων μελών που συναντιέται σε εβδομαδιαία βάση και έχει ως στόχο να βοηθήσει τα μέλη της (πάσχοντες και οικείους τους) να γνωρίσουν θέματα σχετικά με την αρθρίτιδα και το ρευματισμό και να μοιραστούν τις δικές τους γνώσεις με άλλους. Η ομάδα βοηθά τους πάσχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι και τους δίνει ιδέες για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματά τους.

Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία κατά του Ρευματισμού (EULAR).

Ετήσια συμμετοχή στις δραστηριότητες του συλλόγου Άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό στην Ευρώπη (PARE) που διοργανώνονται με αφορμή τον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας/Ρευματισμού (12η Οκτωβρίου).

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή οργάνωση EULAR PARE (μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική):-Ευρωπαϊκή Εταιρεία κατά του Ρευματισμού/Άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό στην Ευρώπη- (European League Against Rheumatism/ People with Arthritis/Rheumatism in Europe), στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει, κατόπιν εκλογής, μέλος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese