Στις 19 Ιανουαρίου 2016 υπεγράφη το σημαντικο έργο για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της…
Παιανίας μήκους περίπου 59χλμ. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία  ΤΡΙΚΑΤ με ποσοστό έκπτωσης 57,07%. Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2018.

Το κόστος του έργου υπολογίσθηκε σε 13,23εκ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δημος Παιανίας.

Η ημέρα δημοπράτησης του έργου ήταν στις 24 Μαρτίου 2015 στην έδρα του Δήμου. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

TAYTOTHTA TOY ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος του εσωτερικού δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Παιανίας. Το συνολικό μήκος των δικτύων βαρύτητας ανέρχεται σε 59,6 km περίπου.

Τα δίκτυα θα αποτελούνται από αγωγούς ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου Φ200 έως Φ400 κατασκευασμένους από πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια.

Τέλος, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η κατασκευή 4.000 ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίες αποτελούν μη επιλέξιμη δαπάνη στο ΕΠΠΕΡΑΑ και θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το δευτερεύον δίκτυο που θα κατασκευαστεί έχει μήκος περίπου 59,6 κm και κατασκευάζεται από αγωγούς διπλού δομημένου τοιχώματος με διαμέτρους από Φ200 έως Φ400. Τα φρεάτια επίσκεψης του δικτύου κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese