Σε προληπτικές αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και των μελών του που συμμετέχουν σε επιτροπές, θα …
προχωρήσουν, όπως όλα δείχνουν, οι τράπεζες σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Η εσωτερική αξιολόγηση δομών εταιρικής διακυβέρνησης έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ την ίδια στιγμή ολοκληρώνονται οι ζυμώσεις με τον SSM για τον «οδικό χάρτη», βάσει του οποίου θα ολοκληρωθεί και θα προκύψουν οι διορθωτικές παρεμβάσεις στα ΔΣ και τις επιτροπές.

Η προσέγγιση του SSM, όπως έδειξε η πρόσφατη επίσκεψη της επικεφαλής του Ντανιέλ Νουί, είναι οι αλλαγές να διενεργηθούν πριν την αξιολόγηση από τον εξειδικευμένο οίκο που θα προσλάβει το ΤΧΣ (σ.σ η σχετική προκήρυξη έχει δημοσιευθεί) και να υπηρετούν δύο βασικούς άξονες: τη συνέχεια στα Διοικητικά Συμβούλια και την αναβάθμισή τους.

Αν η παραπάνω οπτική δεν αναιρεθεί, οι αλλαγές στα ΔΣ θα διενεργηθούν εντός μήνα και θα κινούνται στο πνεύμα των σχετικών διατάξεων του πρόσφατου νόμου (4340/2015). Δεν θα επιδιωχθεί, δηλαδή, να πληρούνται με ακρίβεια τυπικά κριτήρια προυπηρεσίας. Αν για παράδειγμα ένα μέλος πληροί τον χρόνο εμπειρίας αλλά αυτή δεν προέρχεται μόνο από εργασία σε ξένες τράπεζες εκτιμάται ότι δεν θα τεθεί θέμα, τυπικών προσόντων.

Αντίθετα, με τυπική ευλάβεια εκτιμάται ότι θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου για τα μέλη του ΔΣ που έχουν την ευθύνη του ευαίσθητου τομέα διαχείρισης κινδύνων, όπως και για αυτά στα οποία αναφέρεται ο εσωτερικός έλεγχος. Τέλος αυστηρά θα είναι τα κριτήρια και για τα μέλη που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ερώτημα αποτελεί το τι θα συμβεί, εφόσον από την αξιολόγηση που θα διενεργήσει το ΤΧΣ προκύψει ανάγκη πρόσθετων αλλαγών πέραν αυτών που διενήργησαν προληπτικά οι τράπεζες. Με βάση την τυπική διαδικασία το ΤΧΣ κοινοποιεί στο ΔΣ της τράπεζας το πόρισμα της αξιολόγησης.

Το ΔΣ έχει την ευθύνη να προβεί, αν το κρίνει απαραίτητο, σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, με την τελική ευθύνη να εναπόκειται στη γενική συνέλευση των μετόχων, όπου κοινοποιείται το πόρισμα.

Η αγορά ανησυχεί για την αναστάτωση που μπορεί να προκληθεί σε επίπεδο μετόχων στην περίπτωση που η προσέγγιση της αξιολόγησης είναι διαφορετική από αυτή του επόπτη και ζητά να υπάρξουν διευθετήσεις ώστε τυχόν αποκλίσεις να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι το θέμα της αναβάθμισης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί για τον SSM τη δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα μετά την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αντίστοιχη είναι η βαρύτητα που δίνει στο θέμα και το ΤΧΣ. «Οι επενδυτές θέλουν να νιώθουν ασφαλείς ότι υπάρχει αξιόπιστο πλαίσιο το οποία αξιολογεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις συνολικές δομές των τραπεζών» τόνισε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Α. Ξενόφος.

Όπως έγραψε η στήλη Χαμαιλέων τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση από την Επιτροπή Προεπιλογής που έχει συσταθεί.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese