Έκκληση για αίμα απευθύνει με εγκύκλιο σημείωμά τους προς τους Τρικαλινούς και… τις Τρικαλινές ο Μητροπολίτης Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομος.

Οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και καθημερινά προσφεύγουν άνθρωποι στην Μητρόπολή μας για «φιάλες» αίματος προκειμένου να εγχειριστούν. Τα τελευταία χρόνια μεγάλες δυνατότητες δεν υπάρχουν, καθώς όσοι «προσέφεραν το αίμα τους» ήταν ελάχιστοι. Φέτος ο κ. Χρυσόστομοςαπευθύνει έκκληση στους Τρικαλινούς να προσέλθουν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη και να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία της Μητροπόλεως. Θα το κάνει, λέει, ο ίδιος πρώτα για να δώσει το παράδειγμα. Αναλυτικά ο εγκύκλιο σημείωμά του:

«Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀποτελεῖ τιμὴ καὶ εὐλογία γιὰ τὸν χριστιανὸ νὰ προσφέρῃ λίγο αἷμα ἀπὸ τὸ δικὸ του γιὰ τὴ σωτηρία ἑνὸς συνανθρώπου του. Ἡ προσφορὰ αἵματος εἶναι ἡ πιὸ εὐγενικὴ ἀνθρώπινη πράξη. Πράξη χριστιανικῆς ἀγάπης «ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ». Ἡ προθυμία καθὼς καὶ ἡ ἀμέλειά μας νὰ δώσουμε λίγο αἷμα γιὰ νὰ σωθῇ ἕνας ἀδελφός μας, ἀποτελεῖ κριτήριο τῆς πνευματικότητός μας. Ἡ προσφορὰ αἵματος σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη ἀποτελεῖ μίμηση τοῦ πρώτου αἰμοδότου, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχυσε τὸ τίμιον αἷμα Του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, ὑπὲρ ζωῆς καὶ σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἡ διαδικασία τῆς προσφορᾶς αἵματος εἶναι γιὰ τὸν δότη ἁπλή, ἀκίνδυνη καί ἀνώδυνη. Ἀρκεῖ νὰ διαθέσῃ κανεὶς ἐλάχιστα λεπτὰ τῆς ὥρας γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ ὀφειλόμενο χρέος τῆς ἀγάπης.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας σὲ συνεργασία μὲ τὸ Νοσοκομεῖο τῆς πόλεώς μας θὰ πραγματοποιήσῃ ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Τραπέζης Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὅλοι οἱ ὑγιεῖς ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 18 μέχρι 60 ἐτῶν, μποροῦν νὰ δώσουν αἷμα δύο ἤ τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο. Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, μας καλεῖ σὲ πάνδημη συμμετοχὴ, στὶς 15 καί 16 Φεβρουαρίου 2016, στὸ Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας ἀπὸ 9:00 τὸ πρωὶ ἕως 14:30 μετὰ τὸ μεσημέρι, στὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ.

Ὡς ἐπίσκοπος καὶ ποιμενάρχης σας, παρακαλῶ θερμά, νὰ συμμετάσχητε ὅλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, στὴν πρωτοβουλία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων Του.

Ἀδελφοί μου, οἱ ἀνάγκες γιὰ αἷμα στὴν πατρίδα μας εἶναι πολὺ μεγάλες. Δίδοντας αἷμα, σώζουμε ζωές. Ἄς προσφέρουμε διὰ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας αἷμα στούς συνανθρώπους μας».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese