Της Χριστίνας Κυριακίδου
Τα πάνω-κάτω στον τομέα της Παιδείας φέρνει μια νέα οδηγία του… Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει, για πρώτη φορά, την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στη δημόσια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στο εξής θα θεωρείται φορολογητέα συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ, η διδασκαλία στα Ολοήμερα Σχολεία, στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στα Επιμορφωτικά Κέντρα, στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία, στα βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών, στο πρόγραμμα σχολικής και κοινωνικής ένταξης και γενικότερα, όπου αλλού εργοδοτούνται εκπαιδευτικοί με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.
Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, πλέον οι επηρεαζόμενοι -οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί- θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ΦΠΑ 19% για τις «υπηρεσίες» τους, όταν οι απολαβές τους ξεπερνούν τις €15.600 τον χρόνο.

Σχετική ενημερωτική επιστολή με θέμα «Επιβολή ΦΠΑ στην προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης» ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, και τα τελευταία δύο 24ωρα άρχισε η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Φορολογίας, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης τις οποίες λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας από διάφορους συνεργάτες (ανάδοχους/ εκπαιδευτές), θεωρούνται ως φορολογητέες συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ οι οποίες υπόκεινται στον εκάστοτε σε ισχύ κανονικό συντελεστή ΦΠΑ».

Έτσι, στις περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών ενός δασκάλου ή καθηγητή που απασχολείται στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα του υπουργείου υπερβαίνει τις €15.600, «τότε υποχρεούται να εγγραφεί και να επιβάλει ΦΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας με συντελεστή 19%». Στις περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών του ανάδοχου/ εκπαιδευτή δεν υπερβαίνει τις €15.600, θα πρέπει να κάνει σχετική υπεύθυνη δήλωση και να επισυναφθεί πίσω από το έντυπο πληρωμής Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στις αποδείξεις που πρέπει να καταθέτουν οι επηρεαζόμενοι, για να πληρώσουν το ΦΠΑ που τους αναλογεί, επισυνάπτεται εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου. Σε αυτήν την επιστολή σημειώνεται μεταξύ άλλων, πως τα τιμολόγια που γίνονται αποδεκτά από τις κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αναγνωριστικό αριθμό τιμολογίου.
Χρόνος της συναλλαγής ή την ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η πληρωμή έναντι λογαριασμού.
Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου.
Όνομα, διεύθυνση και αριθμός εγγραφής ΦΠΑ προμηθευτή.
Αριθμό φορολογικής ταυτότητας/ αριθμό πολιτικής ταυτότητας.
Όνομα και διεύθυνση κυβερνητικής υπηρεσίας προς το οποίο παραδίδονται αγαθά ή παρέχονται υπηρεσίες.
Επαρκή περιγραφή των αγαθών/ υπηρεσιών.
Για κάθε περιγραφή την ποσότητα των αγαθών ή την τιμή μονάδας ή την έκταση των υπηρεσιών.
Για κάθε περιγραφή το συντελεστή του ΦΠΑ.
Το ακαθάριστο συνολικό πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ.
Το ποσοστό οποιασδήποτε έκπτωσης προσφέρεται (αν υπάρχει).
Το ποσό του καταβλητέου ΦΠΑ για κάθε συντελεστή ΦΠΑ ξεχωριστά.
Το συνολικό ποσό του επιβλητέου ΦΠΑ.

Βάσει του Γενικού Λογιστηρίου, σε περιπτώσεις αποδοχής τιμολογίων που δενπληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να ειδοποιείται εκ νέου ο προμηθευτής -στην προκειμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός- για την προσκόμιση νέου τιμολογίου ή διόρθωση του υφιστάμενου και επίσης, αντίγραφο του ελλιπούς τιμολογίου να κοινοποιείται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και στην Υπηρεσία ΦΠΑ μέσω επιστολών.

Έξω φρενών οι εκπαιδευτικές οργανώσεις

ΠΟΕΔ: «Καταγγέλλω με αγανάκτηση την απόφαση εισαγωγής ΦΠΑ στην Παιδεία» ανέφερε ο πρόεδρος των δασκάλων Φίλιος Φυλακτού, για να προσθέσει ότι η ενέργεια αυτή «συνιστά προσβολή για τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς».

Μίλησε για κατάφωρη αδικία σε βάρος των επηρεαζόμενων, αλλά και τουεκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή υποβιβάζει και τους ίδιους τους μαθητές.

Διερωτήθηκε από πότε το αγαθό της εκπαίδευσης μετατράπηκε σε φορολογητέα συναλλαγή και κατά πόσο «θα αρχίσουμε να βλέπουμε εκπαιδευτικούς με μπλοκάκια να κόβουν αποδείξεις για να πληρώνουν ΦΠΑ».

Υπενθύμιζε ότι η ΠΟΕΔ διαφώνησε έντονα από την πρώτη στιγμή, με τηνεισαγωγή της αγοράς υπηρεσιών στην Παιδεία και ζήτησε να επανεξεταστεί όχι μόνο το θέμα του ΦΠΑ, αλλά ολόκληρος ο θεσμός, διότι «έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα».
ΟΕΛΜΕΚ: Άγνοια για την επίμαχη απόφαση εξέφρασε ο επικεφαλής των καθηγητών Δημήτρης Ταλιαδώρος. «Από τον “Φ” το ακούω για πρώτη φορά και αναμένουμε άμεση ενημέρωση και συζήτηση από το Υπουργείο Παιδείας» είπε.

Συμπλήρωσε πως «εάν ισχύει, τότε πρόκειται για άλλο ένα μέτρο το οποίοπλήττει το πενιχρότατο εισόδημα που καταβάλλεται στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς». Στο σημείο αυτό, ο κ. Ταλιαδώρος θέλησε να θυμίσει τη θέση της οργάνωσης, η οποία ήταν αντίθετη με τον θεσμό της αγοράς υπηρεσίας, καθώς «εμπορευματοποιεί το αγαθό της Παιδείας».

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese