Διαβάστε την ανακοίνωση: “Σας ενημερώνουμε ότι… από την Τρίτη 16/02/2016 έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι εργασίες επί της οδού Ελευθερίας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Ελευθερίας στο τμήμα μεταξύ των οδών Αληθείας και Σταδίου καθώς και την ανακατασκευή των υφισταμένων εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το τμήμα αυτό του αγωγού. Η οδός Ελευθερίας, από την οδό Αληθείας έως την οδό Σταδίου, θα παραμείνει κλειστή κατά την εκτέλεση των εργασιών για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από παρακείμενες οδούς.

Ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής για την όχληση που θα δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese