Διαβάστε την ανακοίνωση: “Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου, στις… 05-02-2016, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΑΛΣ πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, τέθηκαν από την πλευρά μας θέματα ζέουσας σημασίας που απαιτούν άμεση νομοθετική τακτοποίηση.

Πρόκειται για ζητήματα για τα οποία έχουμε τοποθετηθεί συνολικά και συγκεκριμένα, όπως αυτά της νομοθετικής τακτοποίησης του 24μήνου για τους μετατιθέμενους 2015, της ομαλής ιεραρχικής εξέλιξης των Αξιωματικών, της κατάργησης δυσμενών διατάξεων του Ν. 4150 κλπ.

Περαιτέρω και καθώς εκπνέει ο εκ του νόμου προβλεπόμενος χρόνος για την διεξαγωγή των ετήσιων κρίσεων των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επισημάναμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών. 

Τονίσαμε ότι οι επιλογές οφείλουν να είναι αντικειμενικές, αξιοκρατικές και διαφανείς.

Υπενθυμίσαμε δε ότι ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αξιωματικών, έχουμε επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση βελτίωσης του ισχύοντος πλαισίου, που βασίζεται στη σφαιρική και συγκριτική αξιολόγηση του κρινόμενου, γεγονός που θα περιορίσει αν δεν εξαλείψει τα προβλήματα του παρελθόντος και θα εμπεδώσει το αίσθημα δικαίου μεταξύ των κρινομένων.

Από την πλευρά του ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την άμεση νομοθετική τακτοποίηση των προτάσεών μας, είτε υπό μορφή τροπολογιών (για τις πλέον επείγουσες), είτε υπό μορφή συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

Αναφορικά με τις επερχόμενες κρίσεις, διευκρίνισε ότι το ζήτημα θα λήξει μέσα στον καθορισμένο από τη σχετική νομοθεσία χρόνο, κινούμενος στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα συμφώνησε με την αναγκαιότητα αλλαγών.

Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese