Επίδοση ψηφίσματος από ντους αγρότες Πέλλας στην Αριδαία με συνοδεία κοπριάς, αυγών ακτινίδιων και άλλων αγροτικών προϊόντων…

Πηγή