Γεράκια και μάλιστα όχι απλά Γεράκια, Ασημένια Γεράκια…