Τα πλουσιότερα χωριά στη Θεσπρωτία τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα στις…
αρχές της δεκαετίας του 1550 ήταν το Αηδονάτι, μία συνοικία έξω από το κάστρο του Αγίου Δονάτου, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η Παραμυθιά. Πλούσια ήταν και η περιοχή, όπου υπάρχει τώρα το Φιλιάτι. Σε καλή οικονομική κατάσταση ήταν και η Ουζντίνα.

Αυτό αποδίδεται και στο γεγονός ότι, λόγω των στενών του Καλαμά, αποτελούσε τη γέφυρα-πέρασμα προς τα Γιάννινα. Το ορεινό Σούλι ανήκει και αυτό στους τόπους, που εμφάνιζε οικονομική ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα του 16ου και 17ου αιώνα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese