Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τοποθετούμενος  επί ενός προδικαστικού ερωτήματος από ισπανικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι "υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου…

 

πολίτη της ΕE δεν δύναται να απελαθεί από κράτος μέλος ή να στερηθεί της δυνατότητας αποκτήσεως άδειας διαμονής αποκλειστικώς λόγω του ποινικού ιστορικού του".

Κατά τον εισαγγελέα, η τοποθέτηση του οποίου δεν δεσμεύει το ευρωδικαστήριο, η έκδοση μέτρου απελάσεως χωρεί μόνον "εφόσον το μέτρο αυτό είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και θεμελιώνεται επί επιτακτικών λόγων δημοσίας ασφαλείας, καθώς και επί της προσωπικής συμπεριφοράς του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή."

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese