Ερώτηση προς την Κομισιόν ώστε οι δαπάνες που κατέβαλε η Ελλάδα για το προσφυγικό να μην προσμετρώνται στα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας (δηλαδή να μην αυξάνουν το έλλειμμα), κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας…

 

και του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη. Σύμφωνα με τη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ελλάδα ξόδεψε το 2015, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ίδια ερώτηση η Ευρωβουλευτής επικαλείται το παράδειγμα της  Γερμανίας και της Γαλλίας που δανειοδοτήθηκαν με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δημιουργήσουν και να βελτιώσουν υποδομές για την υποδοχή και την αποκατάσταση προσφύγων.

Ειδικότερα η Γερμανία έλαβε δάνειο ύψους 120 εκ. ευρώ για τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας προσφύγων που θα υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές  και αντίστοιχα η Γαλλία έλαβε δάνειο ύψους 50 εκ. ευρώ για την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών για την υποδοχή και αποκατάσταση προσφύγων.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese