Συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του… Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το Δημοτικό Συμβούλιο και ανάμεσα στα θέματα είναι και η έγκριση της εγκατάστασης και λειτουργίας του αποτεφρωτηρίου νεκρών.

Επίσης αναμένεται να συζητηθεί η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους αγρότες αλλά και ο ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την ανεργία και τη λήψη μέτρων προστασίας των ίδιων και των οικογενειών τους.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Ψήφισμα συμπαράστασης στον Αγώνα των Αγροτών(εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2. Γνωμοδότηση για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων, σχολικού έτους 2016-2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
3. Ορισμός ημερομηνίας και χώρου, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα «Ανεργία και διεκδίκηση μέτρων προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4. Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν), καθώς και Αποτέφρωσης οστών, εντός του κοινωφελούς χώρου Β32 του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Κων/νος Γεωργίου- Αρμ. Δ/ντής).
5. Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Γηπέδων (σχετική η αριθμ. 1/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος).
6. Σύσταση Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος).
7. Τροποποίηση της αριθμ. 744/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στη μίσθωση Δημοτικού περιπτέρου, (κατάστημα εστίασης και αναψυχής), στο Δασύλλιο Πατρών, με την εταιρεία TASTE & STYLE-ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
8. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κυλικείου, εμβαδού 65τ.μ, εντός χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, το οποίο θα διαθέτει και βοηθητικό χώρο εμβαδού 14 τ.μ, σε προκάτ του βοηθητικού σταδίου, επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννου Ρίτσου 13 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 754/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Πατρών, μετά την έκδοση βεβαιωτικής πράξης άρσης απαλλοτρίωσης προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου πλατείας, στο ΟΤ/ΚΧ 863 και προβλεπομένου τμήματος ανώνυμης οδού, ιδιοκτησίας κληρονόμων Δημητροπούλου Ελένης, Δημητροπούλου Ρόζας, Δημητρόπουλου Νικολάου και Δρε Ελένης, λόγω παρέλευσης τριετίας (σχετική η αριθμ. 4/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
10. Έγκριση της αριθμ. 374/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Στ΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2015(εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Έγκριση της υπ’ αριθ 3/2016 απόφασης του Δ.Σ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικός Οργανισμός, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Έγκριση της αριθμ. 17/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
13. Έγκριση της αριθμ. 3/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016(εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
14. Έγκριση της αριθμ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ηςΔιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος,που αφορά στην παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου και του Δήμου Πατρέων, για την Τεχνική, Οικονομική, Ταμειακή και Διοικητική υποστήριξη του Αναγκαστικού Συνδέσμου(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος).
15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ηςΔιαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος).
16. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης 2015(εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
17. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τρόπου υλοποίησης του υποέργου 3, της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής Ανάπτυξης Πάτρας, Δήμου Πατρέων»(εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
18. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Κατσαϊτη Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
19. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Μπακόπουλος Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
20. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών της ΔΕΥΑΠ(εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
21. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
22. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής Προσκυρώσεων, έτους 2016 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
23. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές, υπό του Δήμου, έτους 2016 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
24. Ορισμός μελών, για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
25. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου, ως Προέδρου στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 1590/1986, για την απομάκρυνση εκτρεφομένων ζώων(εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Ορισμός εκπροσώπου, για τη συγκρότηση επιτροπής, για την εκκαθάριση- καταστροφή αρχείων του Δήμου, για το έτος 2016 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
27. Ορισμός επιτροπής, για την εκτίμηση και καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Πατρέων(εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
28. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων, με τους αναπληρωτές τους, στις Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή του αρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 1473/1984(εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
29. Ορισμός διαχειριστή-ταμία, για το έτος 2016, στο κληροδότημα «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος).
30. Ορισμός Γραμματέα, για το έτος 2016, στο κληροδότημα «Ι. Μεϊντάνη» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος).
31. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση, από και προς το Δήμο, μέχρι 31/12/2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
32. Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων, ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους, μέχρι 31/12/2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου (2015) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
34. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών Δήμου Πατρέων, για το έτος 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
35. Έγκριση ή μη των πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (Νικολετάτος- Σταυριανός Ο.Ε) (εισηγητής: Π. Μελάς-ως Πρόεδρος).
36. Έγκριση ή μη των πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (Αγούδημος Τ.) (εισηγητής: Π. Μελάς-ως Πρόεδρος).
37. Διαγραφή οφειλής (Βουτσινά Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
38. Διαγραφή οφειλής (Καίσαρης Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
39. Διαγραφή οφειλής (Κανέλλης Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
40. Διαγραφή οφειλής (Καραχάλιος Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
41. Διαγραφή οφειλής (Κουτσομήτρος Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
42. Διαγραφή οφειλής (Μακρυπόδης Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
43. Διαγραφή οφειλής (Μαστοροπούλου Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
44. Διαγραφή οφειλής (Μιχαλόπουλος Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
45. Διαγραφή (ολική) ποσού (Αφοι Παπαγεωργόπουλοι ΑΕ)(εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
46. Διαγραφή ποσού (Παράσχης Σ.- Μαλεβίτης Ο.Ε) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
47. Διαγραφή οφειλής (Πολίτης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
48. Διαγραφή οφειλής (Σαλίγκος Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
49. Διαγραφή οφειλής 121,03€ (Σερέτης Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
50. Διαγραφή οφειλής 541,81€ (Σερέτης Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
51. Διαγραφή οφειλής (Στρούζα Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
52. Διαγραφή οφειλής (Τζόλα Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese