Με απόφαση δικαστηρίου θα γίνει η αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών…
βάση νόμου του 2006 κι έτσι το ελληνικό Δημόσιο αναγκάζεται να επιστρέψει τα χρήματα αυτά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνει αντισυνταγματική τη φορολόγηση, πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, στα αποθεματικά των Τραπεζών που επιβλήθηκε με το νόμο 3513/2006 και το Β΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου αποφάνθηκε πως η επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη «συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών και είναι αντισυνταγματική, ενώ υποχρεώνει τους προϊστάμενους των Δ.Ο.Υ. να επιστρέψουν στις Τράπεζες τους φόρους που πληρώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντες πριν το διάστημα αυτό» όπως αναφέρεται.
Βάση του συγκεκριμένου νόμου επιβλήθηκε στις εγχώριες Τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρίες και στα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, φόρος εισοδήματος με συντελεστές 10% ή 15% επί των αποθεματικών τους.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, «η διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 3513/2006, καθ’ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής της έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα».
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese