Ένα golden retriever που “ερωτεύτηκε” μία αγελάδα και όποτε κάνει τη βόλτα του πρέπει…
οπωσδήποτε να την χαιρετήσει.

Πηγή