Διαβάστε την ανακοίνωση: “Σᾶς γνωρίζομε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διευρύνοντας τήν κίνησίν της διά τήν συγκέντρωσιν συσκευασμένων τροφίμων…
διά τούς συνανθρώπους μας πού στεροῦνται ἀκόμη καί τά ἀναγκαῖα, συνεργαζομένη μέ τόν Δῆμο Τριπόλεως, τόν Ἑλληνικό Σύνδεσμο Ἀνωνύμων Καλαθοσφαιρικῶν Ἐταιριῶν καί τόν Πανελλήνιον Σύνδεσμον Ἀμειβομένων Καλοθοσφαιριστῶν, προσκαλεῖ τήν ἀγάπη σας νά συμβάλλη σ’ αὐτήν τήν κίνησι ἀνθρωπιᾶς γιά τήν ἀνακούφισι τῶν ἐν ἀνάγκῃ εὑρισκομένων ἀδελφῶν μας ( ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ ).

Ἡ συγκέντρωσις τῶν τροφίμων θά γίνη τήν Κυριακή 31-1-2016, σέ εἰδικά καλάθια πού θά ἔχουν τοποθετηθῆ:

α) Εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἀπό πρωΐας καί

β) Εἰς τό Κλειστόν Γυμναστήριον τοῦ Δημοτικοῦ Ἀθλητικοῦ Κέντρου Τριπόλεως, ἀπό ὥρας 4ης ἀπογευματινῆς, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ἀγῶνος Μπάσκετ τῶν ὁμάδων Ἀρκαδικοῦ – Ὀλυμπιακοῦ, πού συνιστοῦμεν νά παρακολουθήσετε ὅλοι σας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese