Δείτε την φώτο, και κάντε το και στα υπόλοιπα σχολεία…