Για την ανάδειξη της σημασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων στην ΕΕ, το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) – η μεγαλύτερη υπηρεσία της ΕΕ σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας – ανακοίνωσε την 1η διοργάνωση…

 

των βραβείων DesignEuropa.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες και ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι έγκυρου καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (ΚΚΣΥ).

Το ΚΚΣΥ είναι ένα ενιαίο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του ΓΕΕΑ και έχει ισχύ και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα βραβεία DesignEuropa διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: βιομηχανία (εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), μικρές και νεοσύστατες εταιρείες (εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους και κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ή εταιρείες συσταθείσες μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) και ειδικό βραβείο για το σύνολο των επιτευγμάτων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από 1ης Φεβρουαρίου 2016 μέσω του δικτυακού τόπου του ΓΕΕΑ, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο

Τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα δημοσιευθούν, επίσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και ένας συνολικός οδηγός για τους υποψηφίους.

Ο πρόεδρος του ΓΕΕΑ, Αντόνιο Καμπίνος, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε σχετική ανακοίνωσή του, δήλωσε:

«Εδώ και δώδεκα χρόνια το ΚΚΣΥ παρέχει προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων σε κάθε είδους εταιρεία – είτε πρόκειται για πολυεθνική είτε για νεοσύστατη επιχείρηση. Έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Τα βραβεία αυτά θα αναδείξουν τους ταλαντούχους φορείς καινοτομίας σε ό,τι αφορά τα σχέδια και υποδείγματα, για τους οποίους η διανοητική ιδιοκτησία αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής τους», πρόσθεσε.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese