Παράταση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016 δόθηκε με ανακοίνωση της… Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στη διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων κουπονιών ΑΜΕΑ.