Ένας μπαμπάς μας δείχνει πως μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπότες του μικρού παιδιού σας, σε περίπτωση που είστε σε θέση να…
χρησιμοποιήσετε μόνο το ένα σας χέρι.

Πηγή