Έχουμε γράψει ένα τραγουδάκι, είμαστε νέοι καλλιτέχνες, όχι …
επαγγελματίες και αγαπάμε πολύ την μουσική που είναι το χόμπι μας.