Η επιστολή αναφέρει…
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι η βούληση και η ανάγκη για αγορά πρώτης κατοικίας αλλά και με παρότρυνση εκ μέρους των Τραπεζών, μεγάλος αριθμός Στρατιωτικών όλων των βαθμών ανά την Ελλάδα, οδηγήθηκε στην λήψη στεγαστικών δανείων για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έχοντας ως γνώμονα αφενός την σταθερότητα του μισθού τους, αφετέρου δε και το δεδομένο της σταδιακής του αύξησης με το πέρασμα των ετών (βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή και ταυτόχρονη αύξηση του χρονοεπιδόματος).

Αντ’ αυτού όμως τα εισοδήματά μας τα τελευταία χρόνια υπέστησαν μειώσεις που κατά περιπτώσεις ξεπερνούν το 40%, ενώ στον αντίποδα τα δάνεια εξυπηρετούνται μεν κανονικά (στην πλειοψηφία τους) όχι όμως λόγω της οικονομικής ευημερίας – δυνατότητας των δανειοληπτών αλλά λόγω της αυτόματης παρακράτησης των δόσεων που διενεργείται στους μισθούς τους από αρκετές Τράπεζες.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω αυτόματη παρακράτηση στερεί τους δανειολήπτες από την δυνατότητα υπαγωγής σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» ή ληξιπρόθεσμα.

Κατά συνέπεια αυτών, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να ζουν οι οικογένειες των Στρατιωτικών κάτω από τα όρια της φτώχειας, ειδικά που λόγω των συχνών μεταθέσεων καλούνται να συντηρήσουν ακόμα και 2 σπίτια με τεράστιες εκπτώσεις στον καθημερινό τους βίο σε σημείο σχεδόν φτωχοποίησης, προτείνεται η εξασφάλιση ίσης αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους δανειολήπτες, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί τόσο με την μείωση των επιτοκίων, όσο και με μια γενναία μείωση του κεφαλαίου των δανείων ανάλογη των μειώσεων που υπέστησαν.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σε συνεργασία τόσο με την Ένωση Τραπεζών την Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε να μειωθούν τόσο τα επιτόκια αλλα και οι όροι του δανεισμού ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι αυτοί να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τόσο της εξυπηρέτησης των δανείων τους όσο και της επιβίωσής τους .
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese