Το χαμηλότερο ποσοστό απασχολούμενων στον τομέα ICT (Information and Communication Technology) είχε η Ελλάδα το 2014, εν μέσω μεγάλης ζήτησης για το κλάδο παγκοσμίως…

Στην Ε.Ε. περίπου 8 εκατ. άτομα εργάζονται ως ειδικοί σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνίας (στοιχεία 2014), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το επάγγελμα είναι ένα από τα πλέον ανερχόμενα, περίπου το 40% των επιχειρήσεων δυσκολεύονται να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

Το 2014, σε απόλυτους αριθμούς, οι μισοί ειδικοί ICT απασχολούνταν μόλις σε 3 χώρες, τη Βρετανία (1,49 εκατ. άτομα), τη Γερμανία (1,47 εκατ. άτομα) και τη Γαλλία (0,91 εκατ. άτομα).

Σε σχέση με τη συνολική απασχόληση (της κάθε χώρας) όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η Φινλανδία (6,7%), η Σουηδία (6%), το Λουξεμβούργο (5,15), η Εσθονία και η Ολλανδία (5%).

Αντίθετα, η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσοστό (1,3%), ακολουθούν η Βουλγαρία και η Λιθουανία (1,9%) και η Λετονία (2%).

Σε σχέση με το 2011, οι ειδικοί ICT αυξήθηκαν ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Φινλανδία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Σε επίπεδο Ε.Ε. ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περίπου 1,2 εκατ. άτομα μεταξύ 2011-2014 και το ποσοστό στη συνολική απασχόληση αυξήθηκε από το 3,2% στο 3,7%.

Το επάγγελμα κυριαρχείται από άνδρες σε ποσοστό 81,9%.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese