Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του… Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” πρόκειται να διανέμει με κλήρωση στους δημότες του 410 κάδους κομποστοποίησης. Αναλυτικότερα θα διανεμηθούν:

α) 306 κομποστοποιητές κήπου χωρητικότητας 300 lt

β) 101 κομποστοποιητές μπαλκονιού χωρητικότητας 60 lt, απόλυ-τα στεγανοί με συλλέκτη υγρών και κρουνό απορροής στραγγιδίων. Οι λιπασματοποιητές θα παραδοθούν με τους απαραίτητους ανά κάδο γεωσκώληκες και το υλικό του αρχικού υποστρώματος

γ) 3 κομποστοποιητές για όλους τους χώρους (περιστρεφόμενοι) για να κομποστοποιούν με ταχύς ρυθμούς, χωρητικότητας 230 lt

Οι δημότες που ενδιαφέρονται καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή με αίτηση τους στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (Δημαρχείο-γραφείο 307) έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 καλώντας στα τηλέφωνα 2521350664 (κο Μαυρίδη Δημήτριο) και 2521022263 (κο Κουρουτζίδη Παναγιώτη) ή αποστέλλοντας email με θέμα “Κάδοι κομποστοποίησης” στην ηλεκτρονική διεύθυνση dmavr@dimosdramas.gr, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese