Ξέφυγε η κατάσταση με τη στάθμη των νερών στον Άρδα στον Έβρο…
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Πολιτικής προστασίας αυξάνεται δραματικά, η στάθμη στο Άρδα….:

Δείτε τον πίνακα: