Αυτή η ταμπέλα βρίσκεται στη προβλήτα στη Χαλκίδα στο βόρειο Ευβοϊκό…
Προσέξετε τι γράφει!

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη που μας έστειλε τη φωτογραφία