Στο Καστρί Πρεβέζης εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα στα όρια του το ποτάμι ακόμα τα…
αυτοκίνητα μπορούν να περάσουν.

Στις πηγές του Αχέροντα το ποτάμι έχει αφηνιάσει.

Πηγή