Μεγάλος θόρυβος έχει ξεσπάσει με τις τιμές του πετρελαίου που διεθνώς πέφτουν, ενώ οι μειώσεις στην αντλία βενζίνης είναι πολύ μικρές. Η αλήθεια βρίσκεται στους φόρους, στον ΦΠΑ και στα ποσοστά των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Η τιμή του αργού συμμετέχει σήμερα στη διαμόρφωση της τιμής της αμόλυβδης κατά περίπου 23% προ ΦΠΑ, ή κατά 28% μετά από ΦΠΑ.

2. Αν η τιμή του αργού μειωθεί περαιτέρω κατά 50% τότε η τιμή της αντλίας θα μειωθεί μόλις κατά 14% (=50% μείωση του 28% τιμής) ή κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο.

3. Οι φόροι και οι δασμοί αποτελούν σήμερα το 68% της τιμής της αμόλυβδης.
Τα σχετικά νούμερα έχουν ως εξής :

Επίσης, το πιο πρόσφατο διάγραμμα για την τιμή της αμόλυβδης προ φόρων και δασμών στις μεσογειακές χώρες της ΕΕ, έχει ως ακολούθως:English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese