Η αγάπη οδηγεί πολλού συμπολίτες μας να γράφουν συνθήματα πάνω στους μαντρότοιχους…
Στην οδό Φαρμάκη, ο Τρικαλινός έγραψε ότι είναι ερωτευμένος, και προφανώς για αν το έγραψε εκεί θα το βλέπει εκλεκτή της καρδιά τους.

Πηγή