Διαβάστε την ανακοίνωση: “Τα κονδύλια που διαθέτει η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση… της προσφυγικής κρίσης πρέπει να είναι πιο στοχευόμενα ώστε να έχουν άμεσο και ορατό αποτέλεσμα συνδεδεμένο με αντίστοιχες πρωτοβουλίες που εξελίσσονται σε χώρες εκτός Ε.Ε., όπως είναι η Τουρκία. Το θέμα έθεσε στο τραπέζι η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το 2016, και ανακοίνωσε την πρόθεση της να καταθέσει άμεσα σχετική τροπολογία.

Η Μαρία Σπυράκη παρενέβη στα πλαίσια συζήτησης για τη γνωμοδότηση σχετικά με την «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016», στην οποία είναι εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στη συνέχεια η κ. Σπυράκη απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και αρμόδια εισηγήτρια της γνωμοδότησης εκ μέρους των Φιλελευθέρων, Ίσκρα Μιχαίλοβα, εστίασε στην αποτελεσματική παρακολούθηση της «Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020», εν όψει και της επικείμενης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ υπενθύμισε την ανάγκη ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε. να καταρτίζεται βάσει επιδόσεων, ώστε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξοδεύονται αποτελεσματικά, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ολόκληρη η παρέμβαση της Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

Κυρία πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,

διάβασα προσεκτικά το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με την αρχική προσέγγιση της προέδρου και το σκεπτικό της στα περισσότερα ζητήματα.

Υπάρχουν όμως ορισμένα σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ.

Αρχικά, θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι η προσφυγική κρίση απαιτεί πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά.

Προτίθεμαι να καταθέσω μια τροπολογία για το ζήτημα η οποία τονίζει την ανάγκη για πιο αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων και με συνέργειες ώστε να λαμβάνονται υπ όψιν οι πρωτοβουλίες που εξελίσσονται και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα ακόμα ζήτημα που θα ήθελα να θέσω αφορά τη συσχέτιση της «Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020» με τους στόχους-κλειδιά για την οικονομία της Ένωσης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής μας εν όψει της αναθεώρησης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 2014-2020.

Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιστεύουμε στη σημασία της κατάρτισης Προϋπολογισμών βάσει επιδόσεων (Performance Based Budgeting). Δηλαδή πόσα χρήματα ξοδεύονται για ποιες δουλειές. Ο προϋπολογισμός πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες με τη μέγιστη δυνατή μόχλευση και την ταυτοποίηση των αρνητικών προτεραιοτήτων για τις οποίες τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιοριστούν ή να τερματιστούν.

Τέλος, ενώ χαιρετίζω το συμπληρωματικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς επίσης και άλλα οικονομικά εργαλεία, στην ουσία είμαι επιφυλακτική για το αν είναι ευθύνη των κρατών-μελών να συμπεριλάβουν περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προώθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από τα συγκεκριμένα ταμεία. Προτιμώ στην έκθεση να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των Περιφερειών και των τοπικών αρχών σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ειδικά εφόσον σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι περιφερειακές αρχές δρουν περισσότερο αυτόνομα όσον αφορά τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese