Οι χρήστες του Facebook γνωρίζουν καλά το συναίσθημα αγωνίας και ανυπομονησίας, όταν αναμένουν κάποιος να αποδεχτεί το αίτημα φιλίας που του έχουμε στείλει…

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να δει κανείς όλους του χρήστες που δεν έχουν αποδεχτεί ακόμα το αίτημά του.

Αυτά είναι τα τρία βήματα:

1) Μπαίνουμε στο λογαριασμό μας και κλικάρουμε το εικονίδιο «Φίλοι» (“Friends”) στο επάνω και δεξιά μέρος της οθόνης:

2) Πατάμε «Προβολή όλων» (“See all”) στο τέλος της λίστας.

3) Μετά, πατάμε «Δείτε τα απεσταλμένα αιτήματα» (“View Sent Requests”)

Κι εκεί, έχουμε την αναλυτική λίστα όσων δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα φιλίας μας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese