Όλοι μπορούμε να φανταστούμε την καταστροφική συνέχεια!