Κύριε Υπουργέ,

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται στα άτομα που έχουν αποκοπεί από την βασική εκπαίδευση (απολυτήριο Γυμνασίου).

 Η σπουδαιότητα αυτών των σχολείων φαίνεται από το γεγονός ότι αποτελούν μία δομή, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης ικανοτήτων και προσόντων, με σκοπό την εξέλιξη της επαγγελματικής θέσης των ατόμων αυτών.

Μολονότι, η ανάγκη για ίδρυση Σ. Δ. Ε. κρίνεται επιτακτική, ώστε να δοθεί ευκαιρία επανένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία με ομαλό τρόπο σε άτομα άνω των 18 ετών, παρατηρούμε πως η Δυτική Αττική δεν διαθέτει σε κανέναν της δήμο ανάλογη δομή, παρότι υπάρχει σχετικό αίτημα του Δήμου Μεγαρέων για τη φιλοξενία ενός Σ.Δ.Ε. Την ίδια στιγμή λειτουργούν ήδη 8 (οχτώ) Σ.Δ.Ε. στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο.

Σημαντική επισήμανση αποτελεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί έως το 2020 στη μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα τα σχολεία σε μόλις 10%, ενώ το 40% των νέων πρέπει να έχουν πάρει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ερωτάστε:
Για ποιο λόγο δεν δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής να συμμετέχουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με σκοπό την εκπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και πότε σκοπεύετε να ιδρύσετε Σ.Δ.Ε. στα Μέγαρα;English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese