Γράφει η Ερατώ Μπέλλου

Το 2016 είναι τριγωνικός αριθμός,δηλαδή αριθμός με μορφή σαν τρίγωνο…
1+2+3+4+5+6+7+8+9+[…]+ν.
Το ίδιο και ο αριθμός 666 (“του Θηρίου,Αντιχρίστου”).
Το 2016 έχει ν=63,το 666 έχει ν=36,δηλαδή έχουν όμοια,ίδια (ανάποδα)
“ν” : 63,36,όπου “ν” η πλευρά του τριγώνου,του τριγωνικού αριθμού.
Είναι,με άλλα λόγια,το 2016 και το 666 και οι δύο τριγωνικοί αριθμοί,με όμοια,
ίδια (ανάποδη) πλευρά τριγώνου (=ν,63,36),οπότε το 2016 και το 666 συνδέονται.
Μήπως επομένως η απαρχή του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου (εκ του 666) θα είναι το 2016 ;;;
Αυτά βέβαια σύμφωνα με αριθμολογικές θεωρίες που υπάρχουν,στα κεφάλια ουκ ολίγων.
Υ.Γ. —Ο ζωγράφος στηρίχτηκε στο : « Kαὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον
ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα
αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος….»(Αποκ.ιγ’)English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese