Διαβάστε την ανακοίνωση: “Θετική είναι , η υπαρ.627 /215 απόφαση, από το…
Ειρηνοδικείο Χανίων, για υπερχρεωμένο νοικοκυριό, με τρία ενήλικα τέκνα, όπου βάσει αυτής, ορίζονται μηνιαίες καταβολές των 100 ευρώ , για πέντε χρόνια, ρυθμίζοντας το χρέος του νοικοκυριού, σώζοντας και το σπίτι τους , οικόπεδο και αγροτεμάχιο με ελιές.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, όπου η σύζυγος είναι δανειολήπτρια και μέλος της , από το έτος 2012 ,απευθύνθηκε σαυτή, ζητώντας την συνδρομή της ,για την ένταξη της στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. Κατσέλη, προσπάθεια που απέτυχε εξωδικαστικά, πρόκειται για τρίτεκνη οικογένεια , με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, λόγω μείωσης των εισοδημάτων της και συγκυρίας, με συνολικό ποσό χρέους, 18.222,95 ευρώ , σε μία πιστώτρια Τράπεζα..Εισοδήματα που η οικογένεια διαθέτει : Συνολικά, 550 ευρώ , μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα.
Ο σύζυγος τυγχάνει χωρίς εργασία και χωρίς εισόδημα.Το μηνιαίο κόστος της οικογένειας , ανέρχεται στα 450 ευρώ, με 100 ευρώ διαθέσιμο, για την δανειακή δόση, στην Τράπεζα.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οικογένεια : α)κατοικία 131,17 τ.μ, κυριότητα της και οικόπεδο 227,18τ.μ β)Αγροτεμάχιο 1000 τ.μ με ελιές.Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Χανίων , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε ο πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, τα οποία έγιναν δεκτά, από το Δικαστήριο των Χανίων, παρά τις προβαλλόμενες ενστάσεις της πιστώτριας Τράπεζας .Επί αυτών ,εξέδωσε την υπαρ.627/15 απόφαση , όπου ορίζεται:
α)Δέχεται την αίτηση β)Ρυθμίζει τα χρέη της δανειολήπτριας , με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών, ποσού 100 ευρώ, ατόκως ,για πέντε χρόνια.

γ)Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία,
δ)Χορηγεί “περίοδο χάριτος ” πενταετία
ε)Επιβάλλει , στην σύζυγο,για την διάσωση της κατοικίας, την καταβολή μηνιαίας δόσης , 94,44 ευρώ , για 10 χρόνια, σε 60 ισόποσες μηνιαίες . 

Σημαντικό!!! Παρέχει τη δυνατότητα στην αιτούσα, στην περίπτωση που η πιστώτρια τράπεζα, αρνηθεί την καταβολή των οριζομένων δόσεων ,δια της παρούσας απόφασης , να καταθέσει αυτή το αντίστοιχο ποσό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τέλος, ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επί ευκαιρία της λήξεως, κάποιων διατάξεων του ν. Κατσέλη (31-12-2015,) καλεί τους δανειολήπτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν ρυθμίσει τα δάνεια τους, τονίζουμε ότι, ο Νόμος Κατσέλη παραμένει σε ισχύ και μετά 1-1-2016, αλλά με ποιο αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Και ακόμα διαβεβαιούμε τους δανειολήπτες ότι , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , και το νέος έτος, θα είναι διαθέσιμη στην εξυπηρέτηση των δανειοληπτών , για ενημέρωση και συμβουλευτική αλλά και ένταξη στο νέο νομικό πλαίσιο, του τροποποιημένου ν.Κατσέλη. Επομένως καλούμε τους δανειολήπτες είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2 ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306 Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese