Με την εγκ. ΠΟΛ.1272/16.12.2015, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 περί ποινικής δίωξης λόγω μη…
καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και παρέχονται σχετικές οδηγίες.
Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 100.000 ευρώ.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese