Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλλαν σήμερα το πρωί…
τα μέλη της βυζαντινής χορωδίας, σύλλογοι της περιοχής, αλλα και μικρά παιδιά όπως προστάζει το έθιμο της πρωτοχρονιάς, στον μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ.