Έτσι εκπαιδεύονται οι Ρωσικές ειδικές δυνάμεις…
Τα σχόλια είναι περιττά: